Návody

Návod na lepenie tapiet

Ešte predtým ako sa pustíte do samotného tapetovania skontrolujte či sú všetky časti fototapety v poriadku, či je správna farebnosť, vzor alebo či tam nie sú iné poškodenia.
Reklamovať je možné iba kompletný tovar v pôvodnom balení.
Preverte si, či dodaný rozmer tapety je totožný s objednaným rozmerom a až potom začnite s tapetovaním.
(POZOR: pamätajte na to, že pri tapetách sa k vami objednanému rozmeru pridávame presah 5cm po obvode.)
Reklamovať sa dajú iba celé rolky.
Po nalepení fototapety reklamáciu neuznávame.

Potrebné náradie:

 • stierka (na vytláčanie bublín, vyhladenie tapiet a spojov),
 • nožnice (na obstrihávanie ťažko dostupných miest),
 • orezávací nôž (na orezávanie tapiet),
 • fólie a lepiace pásky (na zakrytie podláh a nábytku),
 • injekčná striekačka (na prepichnutie vzniknutých bublín a následnú aplikáciu lepidla),
 • meter (na vymeranie tapiet),
 • hranatý štetec (na nanášanie lepidla)
 • olovnica (na rýchle vyznačenie priamej linky),
 • penetračný prípravok (na skvalitnenie podkladu pred tapetovaním),
 • pravítko (na orezávanie tapiet),
 • handrička / hubka (na odstránenie prebytočného lepidla),
 • lepidlo (použitie vhodného lepidla je veľmi dôležité),
 • pracovný stôl (na meranie potrebnej dĺžky tapiet a ich orezávanie).

Postup práce:

 • Pred samotným tapetovaním je potrebné skontrolovať povrch stien, nerovnosti sa musia dôkladne vyrovnať a povrch musí byť čistý.
 • Ak tapetujete okolo elektrickej zásuvky, je potrebné odstrániť kryt, pričom je kvôli bezpečnosti dôležité vynúť prúd.
 • Pred tapetovaním musia byť steny poriadne napenetrované (penetráciu stien môžete vykonať aj lepidlom na lepenie tapiet).
 • Pomocou olovnice si vyznačte na stene priame linky pre správne vedenie pásu tapety.

Meranie tapiet:

 • Presné meranie tapiet ešte pred samotným lepením je veľmi dôležité. Ak máme tapetu so vzorom je potrebné u každého pásu naviazať na vzor.

Nanášanie lepidla:

 • Najprv lepidlo rozmiešajte s vodou (podľa návodu), cca po 30 minútach je lepidlo pripravené na lepenie.
 • Na vinylové tapety sa lepidlo nanáša na tapetu, (prípadne na tapetu aj na stenu), pričom lepidlo na tapete musí pôsobiť 5-7 minút.
 • Pri vliesových tapetách sa lepidlo nanáša len priamo na stenu.
 • Znečistenú tapetu od lepidla ľahko očistíte vlhkou handričkou / hubkou.

Lepenie tapiet:

 • Pri vzorových tapetách je správne označenie veľmi dôležité (je dobré ak si na zadnej strane tapety naznačíte, kde je jej vrch).
 • Pri samotnom lepení tapiet je dôležitá presnosť a precíznosť.
 • Tapety nalepujte smerom od okna – tapetuje sa vždy od strany odkiaľ prichádza svetlo.
 • Po nanesení lepidla aplikujte tapetu na stenu a pomocou stierky vyhlaďte.
 • Tapetu nalepte na stenu tak, aby presahovala na stop alebo na podlahu (z tohto dôvodu k vami objednanému rozmeru pridávame už spomínaný presah 5 cm) a prečnievajúci kus tapety odrežte orezávacím nožom.
 • Pri aplikovaní ďalšieho pásu tapety postupujte rovnako s tým rozdielom, že je potrebné naviazať na vzor tapety (vzor vás sám povedie).
 • Pri tapetovaní okolo okennej parapety je potrebné tapetu nastrihnúť a nestrihnutú časť prehnite do výklenku pod parapetou.
 • Zbytočný kus tapety v rohu miestnosti opäť odrežte orezávacím nožom.
 • Všetky tapety, ktoré máme v ponuke sa lepia vedľa seba bez prekladania, t.j. jednotlivé diely sa navzájom neprekrývajú.

Pri lepení samolepiacej tapety (fólie) je postup trošku iný. V prvom rade nie je potrebné na lepenie používať žiadne lepidlo.
Povrch, na ktorý chceme nalepiť samolepiacu tapetu, musí byť pred aplikáciou tapety dobre očistený, hladký, odmastený, ale hlavne nesavý.
Drsné a savé povrchy ako omietka, krieda alebo vápnom natreté povrchy by mali byť pred použitím tapety uhladené základným náterom a napenetrované.
S fóliami by ste mali pracovať pri izbovej teplote.
Ako prvé si odmerajte plochu, na ktorú budete tapetu lepiť. Po obvode celkového rozmeru máte k dispozícii rezervu 5 cm (na prípadné nerovnosti stien a pod.).
Opatrne stiahnite bielu /zadnú časť tapety bez vzoru/ zhruba 10 až 15 cm.
Položte odmeraný pruh samolepiacej tapety na podklad, sťahujte pomaly spodný papier a nalepenú tapetu postupne uhladzujte stierkou.
Pri lepení dbajte na to, aby tapeta nebola príliš napnutá.
Pri vyhladzovaní tapety postupujte od stredu smerom k okrajom, tak aby sa lep pevne prilepil k podkladu.
Ak vám pri vyhladzovaní vznikli nerovnosti, tapetu môžete odtiahnuť a nalepiť ju znova.
Dávajte pozor na to, aby sa pri odlepovaní tapeta príliš nenatiahla.
Prípadné bubliny prepichnite ihlou a vzduch vytlačte pomocou stierky.
Ak chcete samolepiacu tapetu lepiť cez hranu, stanovte si prekrytie asi 0,5 cm.